Извештај садржи све појединачне ставке које су фактурисане члановима Стамбене заједнице кроз месечне рачуне у извештајном периоду. Садржи број појединачних задужења по ставкама и њихову укупну финансијску вредност. Заглавље извештаја садржи податак на коју се стамбену заједницу односи и извештајни перииод у облику "месец и година, од - до".