Извештај садржи кумулативне износе уплата чланова стамбене заједнице по свакој ставци за коју је извршено плаћање у извештајном периоду, као и укупан број уплата по свакој ставци. На крају извештаја појављује се аванс (ако га има) свих корисника из Стамбене заједнице.

     У заглављу извештаја налази се назив стамбене заједнице на коју се извештај односи и извештајни период у облику "месец и година, од - до".