Фирма располаже са више управника и има партнерске контакте са неколико управничких фирми у циљу територијалне покривености града Београда, јер је близина зграде кључ ефикасности управника. Услуга подразумева све законске обавезе прописане Законом о становању, а временом се показало да је између власника станова и управника најпогоднија комуникација путем "Вибер" група чиме се постиже информисаност свих власника и транспарентност пословања.Фирма је специјализована за нове, савремене, технички захтевне зграде које обухватају техничку опрему као што је спринклер, ПП централа, детекција ЦО2, агрегати за трајно напајање у случају нестанка струје, електричне браве, интерфони, шифратори, системи за препознавање лица у циљу бесконтактног откључавања врата, парконг системи за возила - клацкалице.

     Организује се чишћење зграде, обавезни сервиси путничких и ауто лифтова, сервиси гаражних врата као и периодични прегледи уграђене противпожарне опреме. Према потреби организују се радови хитних интервенција, радови на поправци водоводне и канализационе мреже, електричарски, браварски, молерски и сви остали неопходни радови. Према потреби се уређује и зеленило које припада стамбеном објекту као и машинско прање гараже.

     На основу софвера који поседује фирма стамбеној заједници се подносе финансијски извештаји 2 X годишње и спроводе поступци код јавних извршитеља против неплатиша финансијских обавеза према стамбеној заједници. Сваки корисник добија рачун који издаје управник у име и за рачун стамбене заједнице. Целокупна архива је дигитализована и она представља трајно власништво стамбене заједнице.