Нове, савремене зграде не греју се више преко градске топлане, већ у згради постоји инсталисана топлотно-расхладна пумпа, а потрошена топлотно-расхладна енергија мери се путем калориметара. Kалориметре очитавају фирме које су испоручиле опрему, а потрошњу струје ЕПС. Програм на основу параметара достављених од ЕПС-а и читача калориметара ради обрачун струје за сваког корисника. KW сат топлотно расхладне енергије добијене на овај начин је 3X јефтинији него преко градске топлане. На полеђини месечног рачуна се штампају сви битни елементи везани за бројило и калориметар који су битни за израчунавање динарског износа припадајуће струје.